วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

'''''''''''

โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านบางนายสี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก สังกัด สพท.พังงา ตั้งอยู่ หมู่ 6 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน โรงเรียนมีปัญหาหลายอย่าง บางอย่างก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง บางอย่างก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาใหญ่ๆ ในปัจจุบันนี้ คือ โรงเรียนมีห้อง และ อาคารไม่เพียงพอ ที่มีอยู่ก็เก่า ทรุดโทรมมาก โดยเฉพาะอารคารที่ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ใช้ในการจัดกิจกรรมรวมต่างๆ เช่น เป็นโรงอาหาร ประชุม และอื่นๆ ซึ่งเป็นอาคารของชาวบ้านสร้างเมื่อราว 30 ปีที่แล้ว ไม่ค่อยไหวแล้ว แต่ไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องเสี่ยงใช้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดี ผมในฐานะผู้บริหารโรงเรียนคงต้องตายสถานเดียว จะของบซ่อมก็ไม่ได้ เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นของโรงเรียน จึงอยากเสนอเผื่อใครมีแนวคิดในการแก้ปัญหา / รณรงค์ คำเพชร